O PROJEKTU

Ztráta dítěte v rodině je bolestnou událostí, která zasáhne a ovlivní život celé rodiny. Od prvních okamžiků se pozůstalí členové rodiny dostávají do situací, které nikdy před tím nezažili. Procházejí obdobím hlubokého zármutku, zmatku a zároveň změn, které úmrtí dítěte přináší. Rodiče ztrácí smysl života, zažívají osobnostní i partnerskou krizi, prožívají pocity viny. Sourozenci jsou kromě svého truchlení zasaženi bolestí svých rodičů a často na sebe berou odpovědnost učinit své rodiče znovu šťastnými. Prarodiče prožívají zármutek ze ztráty vnoučete a ze smutku svých vlastních dětí.

Pokud jste událost ztráty dítěte  /od perinatálního období až do dospělého věku/ v rodině prožili, jste rodičem, sourozencem či prarodičem a bydlíte či působíte na území Prahy /nemusí být trvalé bydliště/, můžete být podpořeni v ojedinělém projektu Vědomý zármutekPřihlásit se může i více členů jedné rodiny.

Celý projekt jsme připravili na základě našich dlouholetých zkušeností  s podporou pozůstalých rodin a  je založen na propojení profesionální pomoci a možnosti vzájemného setkávání a sdílení lidí, kteří mají podobnou životní zkušenost.

Co nás čeká?

  • 6 dvoudenních prezenčních skupinových setkání a 1 pobytový rekondiční víkend
  • 8 individuálních konzultací nebo terapií podle domluvy a potřeb /psychologická konzultace, psychoterapie, poradenství pro pozůstalé, právní poradenství, koučink či další terapie dle domluvy/
  • každý týden k dispozici poradensko – informační centrum.

První běh byl zahájen v září 2018. Zpětné vazby účastníků na skupinová setkání najdete zde…  Druhý běh bude dokončen v průběhu léta 2020.

Třetí běh bude zahájen v září 2020. Pokud byste měli zájem o zařazení do 3. běhu,  prosíme o zaslání předběžné přihlášky  formou stručného dopisu o Vás a Vaší životní zkušenosti na email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz.

Na tento projekt je poskytnuta finanční podpora EU.