SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Čeká nás šest dvoudenních prezenčních skupinových setkání v Praze  a jedno pobytové setkání mimo Prahu.

Setkání jsou vedena zkušenými lektory formou prožitkových workshopů, seminářů, sdílecích kruhů, motivačních besed.

Témata setkání:

Ztráta dítěte jako životní krize. Proces truchlení. Vina a odpuštění. Smysl života. Rituály. Moje zdroje podpory. Vztahy v rodině. Možnosti podpory z okolí. Profese a zaměstnání. Komunikační stresy. Zátěžové situace. Moje budoucnost. Práce se vzpomínkami. Posttraumatický růst. Psychohygiena, relaxační techniky, muzikoterapie, arteterapie.

Přečtěte si, jak setkání hodnotili účastníci prvního běhu…

Termíny setkání druhého běhu: 7. a 8. září 2019, 12. a 13. října 2019, 9. a 10. listopadu 2019, 7. a 8. prosince 2019, 4. a 5. ledna 2020, 15. a 16.2. 2020.

Termín víkendového pobytového setkání:

Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, PhD., Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Jennifer Kaločová, Mgr. Rostislav Honus.

Psycholog: Mgr. Pauline Ivanyi