SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Čeká nás šest dvoudenních prezenčních skupinových setkání v Praze  a jeden rekondiční pobytový víkend mimo Prahu.

Setkání jsou vedena zkušenými lektory formou prožitkových workshopů, seminářů, sdílecích kruhů, motivačních besed.

V rámci jednoho setkání proběhne projekce filmu „A Love That Never Dies“ a beseda s jeho tvůrci.

Témata setkání:

Ztráta dítěte jako životní krize. Proces truchlení. Vina a odpuštění. Smysl života. Rituály. Moje zdroje podpory. Vztahy v rodině. Možnosti podpory z okolí. Profese a zaměstnání. Komunikační stresy. Zátěžové situace. Moje budoucnost. Práce se vzpomínkami. Posttraumatický růst. Psychohygiena, relaxační techniky, muzikoterapie, arteterapie.

Termíny setkání: 22. a 23. září 2018, 20. a 21. října 2018, 24. a 25. listopadu 2018, 5. a 6. ledna 2019, 9. a 10. února 2019, 16. a 17.3. 2019.

Termín víkendového setkání:

Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, PhD., Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Jennifer Kaločová, Rostislav Honus.