SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Čeká nás šest dvoudenních prezenčních skupinových setkání v Praze  a jedno pobytové setkání mimo Prahu.

VZHLEDEM K SITUACI S COVIDEM-19 PROBĚHNOU SKUPINOVÁ SETKÁNÍ PRO TŘETÍ SKUPINU  V ONLINE PROSTŘEDÍ.

PRO PODPORU TŘETÍ SKUPINY JE  TÉŽ VYTVOŘENA  SKUPINOVÁ PLATFORMA.

Setkání jsou vedena zkušenými lektory formou prožitkových workshopů, seminářů, sdílecích kruhů, motivačních besed.

Témata setkání:

Ztráta dítěte jako životní krize. Proces truchlení. Vina a odpuštění. Smysl života. Rituály. Moje zdroje podpory. Vztahy v rodině. Možnosti podpory z okolí. Profese a zaměstnání. Komunikační stresy. Zátěžové situace. Moje budoucnost. Práce se vzpomínkami. Posttraumatický růst. Psychohygiena, relaxační techniky, muzikoterapie, arteterapie.

Přečtěte si, jak setkání hodnotili účastníci prvního běhu…

Termíny setkání třetího běhu:  12. září 2020,  14. listopadu 2020, 12.  prosince 2020, 16.  ledna 2021, 27. února  2021, 13. března 2021, 17. dubna 2021.

Termín víkendového pobytového setkání: 21. – 23. května 2021 (dle situace)

Lektoři třetí skupiny:  Mgr. Jennifer Kaločová, Mgr. Kamil Jaroš.

Psycholog: Mgr. Pauline Ivanyi